Da li ste sigurni da želite da uklonite proizvod iz korpe?

Da li ste sigurni da želite da uklonite sve proizvode iz korpe?

O nama

1. Šta je HERMES GROUP?

HERMES GROUP je oformljen u okviru firme ELESTRA d.o.o., Čačak kao servis koji u više oblasti nudi određenim ciljnim grupama kompletnu uslugu vezanu za plasteničku proizvodnju svih vrsta bilja kao I proizvodnju gljiva. To pre svega podrazumeva kvalitetnu opremu kao i tehnologiju i edukaciju . Povezivanjem tehnologije i edukacije sa kvalitetnom opremom dobijaju se najbolji rezultati, pogotovu ako se uzme u obzir da je plastenička proizvodnja u ekspanziji na ovim prostorima i da se u uslovima sve veće konkurencije proizvođači sve više odlučuju za kvalitet, jer u suprotnom gube trku u tržišnoj utakmici. Kompletnom ponudom iz ove oblasti, takođe, otvaramo mogućnost jeftinije i kvalitetnije nabavke za krajnjeg korisnika. U zavisnosti od ciljne grupe potencijalnim klijentima se nude sistemi male i srednje veličine, jer je proizvodnja i održavanje ovakvih sistema relativno niske cene i ekonomski vrlo brzo isplativa što je neophodan preduslov za omasovljenje prodaje i popularizaciju ovog programa u Srbiji.

2. CILJNE GRUPE

  Pravna lica Hum. organizacije  amateri poluprofecionalci profecionalci
Škole  amateri
Polj. gazdinstva  profecionalci
J.K.P.  profecionalci
 Fizička lica Svi oni koji žele da se bave proizvodnjom, a nisu registrovani kao proizvođači  amateri, poluprofecionalci, profecionalci

Svaka od ovih ciljnih grupa zahteva drugačiji pristup i drugačiju ponudu zbog svrhe eksploatacije i krajnjeg cilja zbog kog pojedinačna ciljna grupa traži opremu koju ELESTRA nudi, što je prikazano u sledećoj tabeli:

CILJNA GRUPA KRAJNJI CILJ (RAZLOG KUPOVINE)
 HUMANITARNE ORGANIZACIJE Dostojanstvena rešenja za raseljena, izbeglia isocijalno ugrožena lica u cilju poboljšanja njihove ekonomske situacije kao i implementacija projekata koji zadovoljavaju kriterijume pomenutih organizacija
 ŠKOLE  Korišćenje opreme u edukativne svrhe
 POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA  Ostvarivanje profita
 JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA  Ostvarivanje profita
 FIZIČKA LICA  Zadovoljavanje svojih potreba i ostvarivanje profita
  • Mali plastenici
  • Plastenici srednje veličine
  • Navodnjavanje
  • Protivgradni sistemi
  • Tuneli za proizvodnju gljiva, HERMES 5P
  • Maloprodaja
  • Servis
  • Edukacija
  • Ogledno dobro Elestra
  • Projekti